Ett hållbart miljöarbete

Vi arbetar 

kontinuerligt för hållbara byggprojekt

Som BF9K-certifierad leverantör arbetar vi kontinuerligt för en minskad negativ miljöpåverkan. Vi har även regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö. 

 

BF9K rekommenderar kunder att anlita företag som innehar certifiering eller genomgår certifieringsprocessen för att vara säker på att få en bra produkt. Att enbart vara ansluten till BF9K är inte tillräckligt.

När det gäller kvalitet, miljö och hållbarhet jobbar vi kontinuerligt med att identifiera vilka miljöpåverkande delar vi har i verksamheten och vad vi behöver åtgärda för att vi ska bygga hållbara projekt. Vi arbetar aktivt med mål och handlingsplaner för att uppfylla våra mål och minimera vår miljöpåverkan.

Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och kör därför våra bilar på HVO100 diesel som är ett fossilfritt och förnybart drivmedel. 

IE2A7643.jpg