top of page

Vi är certifierade av flera organisationer

Vi är medlemmar av Byggföretagen

Medlemskapet innebär att vi har kollektivavtal med vår personal, håller oss uppdaterade om branschfrågor och ny teknik och har tillgång till spetskompetens inom arbetsmiljö, entreprenadjuridik och utbildningar. 

 

Som medlem i BI följer vi naturligtvis också deras uppförandekod.

Byggföretagen.png
Byggföretagen
Fästpunkt 1

Vi är BKMA-certifierade 

BKMA är ett certifieringssystem för byggbranschen som ställer krav på kvalitet, miljö- och arbetsmiljö.

 

Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men verksamhetssystemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

 

En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

BKMA
BKMA_NegB_0823_2x.png

BKMA innehåller:

· Certifieringsregler

· Krav på egenkontroll i projekten

· Krav på utbildning

· Krav på rutiner i projekten

· Krav på administrativa rutiner

En certifiering enligt BKMA genomförs av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske Veritas).

ID06 innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

 

ID06 har kommit till för att stärka den sunda konkurrensen, underlätta säkerhetsarbetet i byggbranschen samt försvåra för svartarbete och ekonomisk brottslighet.

 

Att vi är ansluta till ID06 betyder att alla som jobbar i våra byggprojekt bär legitimation och namnbricka så att ingen obehörig ska kunna vistas på byggarbetsplatsen.

ID06
ID06_white.png

ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.


Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.


Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

Läs mer om ID06 här! Som uppdragsgivare har du rätt att kräva att ID06 ska gälla vid upphandling. Läs mer om vad det innebär!

bottom of page